EDICIONI ONLINE |

Publikimi i fundit u shënua më 30 Shtator, 2014 | 19:47

Emërtimet dhe domethënia e Kolonave të Xhamisë së Profetit a.s.

Emërtimet dhe domethënia e Kolonave të Xhamisë së Profetit a.s.

Në xhaminë e Profetit a.s. ndodhen disa kolona që kanë një rëndësi të veçantë. Falë Zotit këto kolona i kanë mbijetuar kohërave deri në ditët e sotme. Shumë njerëz që e vizitojnë Xhaminë e Profetit janë të painformuar në lidhje më këto kolona, prandaj në këtë artikull do të përpiqemi të ilustrojmë vendndodhjen e secilës [...]

SHËNIM

Çdo ditë që kalon më shton më tepër ndjesinë rreth kësaj të vërtete:
“Nevoja e Islamit për zgjuarsi nuk është më e vogël se sa nevoja e tij për sinqeritet”
(Muhamed El- Gazali)